ΝΕΟ ΕΡΓΟ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΤΑΙΡΕΙΑ DOTSOFT Α.Ε. ΣΤΟ ΔΗΜΟ ΑΜΑΡΟΥΣΙΟΥ

Η εταιρεία DOTSOFT AΕ ανέλαβε την υλοποίηση του έργου "ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΣΕ ΠΑΤΦΟΡΜΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΙΤΗΜΑΤΩΝ ΠΟΛΙΤΩΝ ΜΕΣΑ ΑΠΟ ΔΙΚΤΥΑΚΗ ΠΥΛΗ ΜΕ ΧΡΗΣΗ WORKFLOW ΕΡΓΑΛΕΙΟΥ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΚΑΤΑΓΡΑΦΗΣ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΩΝ ΜΕΣΩ ΚΙΝΗΤΩΝ ΣΥΣΚΕΥΩΝ" βάσει της με αρ. πρωτ. 57989/28-12-2016 υπογεγραμμένης σύμβασης με το Δήμο Αμαρουσίου.

Κοινοποίηση άρθρου