Κατηγορία έργου: 
Περιγραφή έργου: 

Στόχος του έργου TRACCE είναι ο σχεδιασμός και η ανάπτυξη μιας καινοτόμου διάχυτης πλατφόρμας πολιτισμικών διαδρομών, για διαφορετικές υπολογιστικές συσκευές (κινητές, σταθερές κλπ), αξιοποιώντας το πολιτισμικό απόθεμα της περιηγητικής γραμματείας, το ψηφιακό υλικό των σύγχρονων ταξιδιωτών και σύγχρονες τεχνολογίες πληροφορικής και επικοινωνίας. Η πλατφόρμα που θα δημιουργηθεί θα προσφέρει υπηρεσίες πολιτισμικής ερμηνείας οι οποίες θα συνδυάζουν την επίσκεψη μιας περιοχής με τη γνωριμία της ιστορικά καταγεγραμμένης και της σύγχρονης περιηγητικής εμπειρίας: Ο ταξιδιώτης θα ακολουθεί το αφηγηματικό σχήμα της διαδρομής ενός περιηγητή του 18ου ή 19ου αιώνα, ενώ, παράλληλα, θα διατηρεί πρόσβαση σε ποικίλες σύγχρονες πληροφοριακές πηγές, θα αποθησαυρίζει την εμπειρία άλλων ταξιδιωτών και τέλος θα συνθέτει τη δική του. Η υπηρεσία απευθύνεται, κυρίως, σε επαγγελματίες του τουρισμού και σε πολιτιστικούς οργανισμούς, για το σχεδιασμό εξειδικευμένων προγραμμάτων περιήγηση βελτίωση της εμπειρίας των επισκεπτών. Ενδεικτική της λειτουργίας της πλατφόρμας, θα είναι η πιλοτική ανάπτυξη έξι (6) επιλεγμένων διαδρομών με περιεχόμενο από το Ίδρυμα Αικατερίνης Λασκαρίδη.

Μέσω της μελέτης του περιηγητικού υλικού και του σύγχρονου ταξιδιωτικού βιώματος, όπως εντοπίζεται στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, θα προκύψει η εννοιολογική αναπαράσταση της ευρύτερης περιηγητικής εμπειρίας, φέρνοντας κοντά το χθες με το σήμερα. Αξιοποιώντας τις τεχνολογίες του σημασιολογικού ιστού θα επιτευχθεί η υπολογιστική αναπαράσταση της γνώσης του τομέα, γεγονός που θα διευκολύνει την ευφυή διαχείριση των δεδομένων. Ως αποτέλεσμα θα διευκολυνθεί η οργάνωσή τους, ο εμπλουτισμός τους από ανοιχτά διασυνδεδεμένα δεδομένα και η οπτικοποίησή τους μέσω τεχνολογιών επαυξημένης πραγματικότητας. Η διάχυτη πλατφόρμα του TRACCE θα διαθέτει όλες τις παραπάνω τεχνολογίες, δημιουργώντας τελικά μια συνθετική ψηφιακή αφήγηση που θα συνδυάζει τις ψηφιακές αναπαραστάσεις με τις φυσικές περιηγήσεις. Μέρος από το περιεχόμενο θα διατίθεται δωρεάν με στόχο την ευρύτερη τουριστική προβολή της χώρας, εδραιώνοντας την πολιτισμική διαδρομής ως brand που ενισχύει την προσέλκυση επισκεπτών και τη δημιουργία ευκαιριών για επιχειρηματικές δραστηριότητες στην εκάστοτε περιοχή. Η διάθεση του συνόλου των υπηρεσιών της διάχυτης πλατφόρμας θα πραγματοποιηθεί με το μοντέλο B2B2X.