Κατηγορία έργου: 
Περιγραφή έργου: 

Τα Μέσα Ατομικής Προστασίας (ΜΑΠ), γνωστά και ως Είδη Ατομικής Προστασίας ή Personal Protectίve Equίpment, αφορούν σε προστατευτικά ρούχα, κράνη ή καπέλα ασφαλείας, γυαλιά προστασίας, παπούτσια ασφαλείας ή άλλα ρούχα εργασίας ή εξοπλισμό που έχει σχεδιαστεί για να προστατεύει το σώμα όποιου τον φοράει από τραυματισμό, μόλυνση ή άλλο κίνδυνο για την ασφάλεια και την υγεία του. Οι στατιστικές για τα εργατικά ατυχήματα υποδηλώνουν την σπουδαιότητα της προστασίας και της πρόληψης όπου τα Μέσα Ατομικής Προστασίας διαδραματίζουν σπουδαίο ρόλο. Τα 'ρούχα προστασίας' αναφέρονται σε παραδοσιακά είδη ρούχων εργασίας όπως είναι π.χ. τα γάντια, τα παπούτσια ασφαλείας, οι εργατικές φόρμες με τιράντα (σαλοπέτα) ή τα ανακλαστικά γιλέκα υψηλής ορατότητας, ενώ ο 'εξοπλισμός προστασίας' αναφέρεται σε αντικείμενα όπως εσωτερική επένδυση ενδύματος, ασπίδια, μάσκες προσώπου και φιλτρόμασκες μιας χρήσης, ωτοασπίδες και άλλα.

Στην Ευρωπαϊκή "Ενωση τα μέσα ατομικής προστασίας διέπονται από την Οδηγία 89/686/EEC για τα μέσα ατομικής προστασίας (ΜΑΠ) και υπάρχουν πρόσθετες πληροφορίες σχετικά με τα ΜΑΠ, όσον αφορά στις νομικές υποχρεώσεις που διασφαλίζουν ότι τα ΜΑΠ στην Ευρωπαϊκή "Ενωση παρέχουν το ανώτερο επίπεδο προστασίας από κινδύνους. Το σήμα πιστότητας ΟΕ που επισυνάπτεται στα ΜΑΠ παρέχει απόδειξη αυτής της προστασίας. Η πρόταση αφορά την ανάπτυξη ενός καινοτόμου συστήματος παρακολούθησης της χρήσης του εξοπλισμού ασφαλείας που οφείλει να φοράει ο κάθε εργαζόμενος ανάλογα με την φύση του επαγγέλματός του. Στόχος είναι η μηχανογραφική παρακολούθηση του εξοπλισμού ώστε να ενισχυθεί το αίσθημα ασφάλειας, η πρόληψη εργατικών ατυχημάτων και η βελτίωση των συνθηκών εργασίας σε διάφορους τομείς της ελληνικής οικονομίας. Το προτεινόμενο σύστημα βασίζεται σε τεχνολογίες εγγύτητας (proxίmίty) με χρήση ΝΕΟ ήΙκαι wearable συσκευών ήΙκαι beacons ήΙκαι RFID για ανοικτούς ή εσωτερικούς χώρους με έμφαση σε ρούχα, υποδήματα, κράνη, γάντια και γυαλιά κτλ. Ως μέσο μετάδοσης και ανίχνευσης της χρήσης του εξοπλισμού ασφαλείας αλλά και της μετάδοσης των δεδομένων προτείνονται οι φορητές συσκευές (κινητά τηλέφωνα, ρολόγια, ΝΕΟ readers κτλ) αλλά και RFID readers για τις περιπτώσεις που υπάρχει σαφώς ορισμένη είσοδος και έξοδος του κάθε εργαζομένου.

Το τελικό σύστημα του έργου Wear4Safe απευθύνεται στο σύνολο των εργαζόμενων στον ιδιωτικό και δημόσιο τομέα σε επαγγέλματα που η χρήση ειδικού εξοπλισμού εξασφαλίζει τον εργαζόμενο, τον εργοδότη αλλά και τους Οργανισμούς Κοινωνικής Ασφάλισης μειώνοντας τα κόστη αποζημιώσεων. Το έργο έχει μεγάλο κοινωνικό θετικό αντίκτυπο, είναι καινοτόμο καθώς σήμερα δεν υπάρχουν αντίστοιχες ολοκληρωμένες εφαρμογές και τα αποτελέσματα του θα συμβάλλουν στην ύπαρξη ενός ασφαλούς εργασιακού περιβάλλοντος και στην αύξηση της ανταγωνιστικότητας των επιχειρήσεων που θα το εφαρμόσουν. 

Ιστοσελίδα έργου

https://wear4safe.eu/