ΝΕΑ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ ΤΗΣ DOTSOFT A.E. ΜΕ ΤΟΝ ΔΗΜΟ ΚΩ

Υπεγράφη στις 14/05/2019 η σύμβαση που αφορά στην υλοποίηση του Έργου «Προμήθεια, Εγκατάσταση και Παραμετροποίηση Εξοπλισμού και Λογισμικού για την υλοποίηση του Πιλότου Κω στα πλαίσια της πράξης Step2Smart».

Βασικός στόχος του έργου είναι η δημιουργία πρότυπης μεθοδολογίας για τις περιβαλλοντικές επιπτώσεις με την εισαγωγή καινοτόμων δράσεων στις αστικές μεταφορές. Οι καινοτόμες πιλοτικές δράσεις θα βασιστούν σε υφιστάμενα συστήματα ΤΠΕ και άλλες καινοτόμες δράσεις βιώσιμης αστικής κινητικότητας και θα περιλαμβάνουν επεμβάσεις που συνεισφέρουν σε τρεις άξονες :

1. Στην προώθηση των δημοσίων συγκοινωνιών με στόχο την στροφή σε φιλικές προς το περιβάλλον μεταφορές.

2. Στη διαχείριση και έλεγχο της κυκλοφορίας με περιβαλλοντικά κριτήρια.

3. Στη βιώσιμη κινητικότητα σε «έξυπνες» πόλεις.

Αντικείμενο της σύμβασης είναι η προμήθεια και εγκατάσταση μιας ολοκληρωμένης πλατφόρμας συστήματος διαχείρισης τηλεματικού εξοπλισμού πληροφοριών και υπηρεσιών πληροφόρησης επιβατικού κοινού για τις μετακινήσεις των δημοτικών λεωφορείων το οποίο θα αποτελείται από εξοπλισμό και εφαρμογές.

Share this post