Κατηγορία έργου: 
Περιγραφή έργου: 

Η DOTSOFT ανέλαβε την υλοποίηση του έργου : «Λειτουργία Κέντρου Περιβαλλοντικής Ερμηνείας και Διαδραστικής Ψηφιακής Ενημέρωσης του Φορέα Διαχείρισης Αμβρακικού κόλπου – Λευκάδας». Η Πράξη υλοποιείται στο πλαίσιο του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Ήπειρος» ΑΞΟΝΑΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ 2 «ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΤΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΑΕΙΦΟΡΟΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗ» Κωδικός Πρόσκλησης 48/2017 με τίτλο «Επενδύσεις για τη διαχείριση και προστασία περιοχών ιδιαίτερης οικολογικής αξίας για την Περιφέρεια Ηπείρου».

Αντικείμενο του έργου είναι η παροχή γενικών υπηρεσιών και προμήθειας αγαθών με προεξάρχουσα μορφή αυτή της παροχής υπηρεσιών. Πιο συγκεκριμένα θα ανατεθούν η παροχή υπηρεσιών ανάπτυξης διαδραστικών ψηφιακών εφαρμογών και προμήθειας του απαραίτητου υλικοτεχνικού εξοπλισμού για την οργάνωση και λειτουργία ενός Κέντρου Περιβαλλοντικής Ερμηνείας και Διαδραστικής Ψηφιακής Ενημέρωσης στα όρια ευθύνης του Φορέα Διαχείρισης Αμβρακικού κόλπου – Λευκάδας, στην πόλη της Πρέβεζας.