Νέα σύμβαση της Dotsoft A.E. με τον Δήμο Σερρών!

Nέα σύμβαση για την Dotsoft A.E. με θέμα την παροχή υπηρεσιών για την «Ανάπτυξη και λειτουργία δικτύου εθελοντισμού υποστήριξης των ευπαθών ομάδων πληθυσμού,  στον Δήμο Σερρών»  υπεγράφη στις  19/8/2022.

To έργο περιλαμβάνει την ανάπτυξη σχεδίου δράσης για την προώθηση του εθελοντισμού –  τη δημιουργία πλατφόρμας-διαδικτυακής πύλης και μητρώου εθελοντών (υποστήριξη-σύζευξη) –  την ολοκληρωμένη εκστρατεία επικοινωνίας και ενημέρωσης για την προώθηση του εθελοντισμού – και τον σχεδιασμό-πραγματοποίηση ολοκληρωμένων δράσεων  εθελοντισμού.

Ο χρόνος υλοποίησης  της σύμβασης που έγκειται στο πλαίσιο της Στρατηγικής Ολοκληρωμένης Βιώσιμης  Αστικής Ανάπτυξης (ΣΒΑΑ)  του Δήμου Σερρών,  είναι  ένα έτος.

Share this post