Κοπή πίτας της DOTSOFT

Η εταιρεία DOTSOFT AE, πραγματοποιεί την ετήσια εκδήλωσή της και την κοπή της πίτας για το 2024 την Παρασκευή 29.03.20204 από τις 09:00-18:00 στο Grand Hotel Palace. 

Share this post