Όραμα & Αποστολή

Όραμα της εταιρείας είναι η καθιέρωσή της στην ελληνική αγορά ως αξιόπιστος πάροχος σύνθετων λύσεων πληροφορικής διαδραματίζοντας σημαντικό ρόλο στην αγορά της πληροφορικής, παρέχοντας καινοτόμες λύσεις, υλοποιώντας πραγματικά επιτυχημένα έργα.

Αποστολή μας είναι να προσθέσουμε αξία στους πελάτες μας παρέχοντας εξειδικευμένες και αξιόπιστες λύσεις πληροφορικής και επικοινωνιών υψηλής ποιότητας.

Περισσότερα

Οι Υπηρεσίες μας

Συμβουλευτική

Τεχνικές συμβουλευτικές υπηρεσίες πληροφορικής

e-business

Συστήματα Διαχείρισης Εγγράφων & WiFi Marketing

e-government & mobile government

Πύλες τοπικής αυτοδιοίκησης & mobile εφαρμογές

Digi-culture

Πύλες στον πολιτισμό για οργανισμούς και εφορίες αρχαιοτήτων

e-tourism

Διαδικτυακές πύλες στον τομέα του Τουρισμού & mobile εφαρμογές.

Smart cities

Λύσεις έξυπνων πόλεων για δήμους

Τελευταία Νέα

21 Feb

ΝΕΑ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ ΜΕ ΤΟ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ

Νέα συνεργασία της Ένωσης Εταιριών «DOTSOFT Α.Ε. – ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΕΠΕ»  με το Περιφερειακό Ταμείο Ανάπτυξης Κεντρικής Μακεδονίας για την υλοποίηση του έργου με τίτλο ««Τεχνική Υποστήριξη για τη διαχείριση και υλοποίηση δράσεων του έργου “Promote tourism and Culture through the water” με ακρωνύμιο “ToCulter” που έχει ενταχθεί στο Πρόγραμμα INTERREG IPA Cross Border Cooperation Programme “Greece – Republic of North Macedonia 2014-2020”», σύμφωνα με την από 04/02/2020 υπογεγραμμένη σύμβαση.

Το έργο έχει ως στόχο τη δημιουργία μίας κοινής τουριστικής ταυτότητας μεταξύ των δύο χωρών που συμμετέχουν στο έργο, βασισμένη στις υδάτινες διαδρομές και σε περιοχές στις οποίες κυριαρχεί το υδάτινο στοιχείο (λίμνες, ποτάμια, ιαματικές πηγές) και η οποία θα είναι εξειδικευμένη στον χαρακτήρα κάθε περιοχής. Παράλληλα μέσα από τη δημιουργία καινοτόμων τουριστικών πλατφόρμων και τη διοργάνωση δραστηριοτήτων δικτύωσης, στόχος είναι η ανάπτυξη διαφημιστικών πακέτων με σκοπό τη βελτίωση των προϊόντων και υπηρεσιών του διασυνοριακού τουρισμού και την ενίσχυση της ροής των τουριστών στην περιοχή του έργου.

Περισσότερα
17 Feb

ΝΕA ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ ΜΕ ΤΗΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ

Νέα συνεργασία της Ένωσης Εταιριών «DOTSOFT – EPSILON»  με την Περιφέρεια Ιονίων Νήσων για την υλοποίηση του έργου με τίτλο «Παροχή Υπηρεσιών Εμπειρογνώμονα για την υλοποίηση των ενεργειών:

  1. ‘WP1: Project Management & Coordination’,
  2. “WP2: Information & Publicity,
  3. ‘WP3: Electronic & plysical networking- Studies- Living Labs’, ‘WP4: Design and operation of Cross Border Innovation networks’,
  4. ‘WP5: Project evaluation and sustainability’

στο πλαίσιο του έργου “Innovative Networks for the Agri-food sector- INNONETS”», σύμφωνα με την από 29/01/2020 υπογεγραμμένη σύμβαση.

Το έργο έχει ως στόχο το σχεδιασμό και την ανάπτυξη ενός δυναμικού περιφερειακού συστήματος που θα προσφέρει καινοτόμες υπηρεσίες υποστήριξης σε πολύ μικρές και μικρές επιχειρήσεις του τομέα αγροδιατροφής στην διασυνοριακή περιοχή Ελλάδας – Ιταλίας. Προτεραιότητα του έργου είναι η δημιουργία και η λειτουργία Κέντρων Διαμεσολάβησης για την καινοτομία στον αγροδιατροφικό τομέα (InnoHubs) τα οποία θα υποστηρίζουν τις τοπικές μικρές επιχειρήσεις ώστε να συμμορφώνονται με τις πολιτικές της ΕΕ και τις οδηγίες και την ίδια στιγμή να μπορούν να υιοθετήσουν καινοτομίες στην προσπάθειά τους να αυξήσουν την ανταγωνιστικότητά τους.

Το έργο χρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση (Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής ανάπτυξης (ΕΤΠΑ)) και από εθνικούς πόρους της Ελλάδας και της Ιταλίας στο πλαίσιο του Προγράμματος Συνεργασίας Interreg V-A Ελλάδα-Ιταλίας 2014-2020. 

Περισσότερα
03 Feb

H DOTSOFT τεχνολογικός πάροχος του Δήμου Τρικκαίων

Συνεχίζεται η συνεργασία του Δήμου Τρικκαίων με την εταιρεία DOTSOFT A.E. Η εταιρεία έχει εγκαταστήσει λογισμικό για την «Αυτοματοποιημένη Ηλεκτρονική Καταγραφή, Απεικόνιση και Ανάλυση της Κατανάλωσης Ενέργειας».

Με την αξιοποίηση του λογισμικού ο Δήμος Τρικκαίων γνωρίζει πού και πώς καταναλώνει ενέργεια, από δημοτικό οδοφωτισμό, αρδευτικές γεωτρήσεις, δημοτικά κτήρια, σχολεία κ.α.

Με χρήση μεθόδων Τεχνητής Νοημοσύνης, ο Δήμος βελτιώνει τη χρήση ενεργειακών πόρων και εξοικονομεί χρήματα, συμβάλλοντας στην προστασία του περιβάλλοντος (μέσω της μείωσης σπατάλης ενέργειας).

https://www.trikalanews.gr/i-technologia-stin-ypiresia-ton-trikalinon/

Περισσότερα