Όραμα & Αποστολή

Όραμα της εταιρείας είναι η καθιέρωσή της στην ελληνική αγορά ως αξιόπιστος πάροχος σύνθετων λύσεων πληροφορικής διαδραματίζοντας σημαντικό ρόλο στην αγορά της πληροφορικής, παρέχοντας καινοτόμες λύσεις, υλοποιώντας πραγματικά επιτυχημένα έργα.

Αποστολή μας είναι να προσθέσουμε αξία στους πελάτες μας παρέχοντας εξειδικευμένες και αξιόπιστες λύσεις πληροφορικής και επικοινωνιών υψηλής ποιότητας.

Περισσότερα

Οι Υπηρεσίες μας

Συμβουλευτική

Τεχνικές συμβουλευτικές υπηρεσίες πληροφορικής

e-business

Συστήματα Διαχείρισης Εγγράφων & WiFi Marketing

e-government & mobile government

Πύλες τοπικής αυτοδιοίκησης & mobile εφαρμογές

Digi-culture

Πύλες στον πολιτισμό για οργανισμούς και εφορίες αρχαιοτήτων

e-tourism

Διαδικτυακές πύλες στον τομέα του Τουρισμού & mobile εφαρμογές.

Smart cities

Λύσεις έξυπνων πόλεων για δήμους

Τελευταία Νέα

08 Dec

Ερωτηματολόγιο διεξαγωγής έρευνας

Εδώ https://survey.auth.gr/index.php/893194 μπορείτε να δείτε το ερωτηματολόγιο καταγραφής ταξιδιωτικών προτιμήσεων το οποίο έχει αναπτυχθεί στο πλαίσιο του έργου TTLS. Η παρούσα έρευνα διεξάγεται με στόχο την αποτύπωση των ταξιδιωτικών προτιμήσεων και συμπεριφορών που αφορούν τον τουριστικό προορισμό, τα μέσο μετακίνησης και τις χρησιμοποιούμενες τεχνολογίες.

Είναι ιδιαίτερη χαρά και τιμή μας να αφιερώσετε λίγο χρόνο για τη συμπλήρωσή του.

Περισσότερα
08 Dec

Νέο έργο της DOTSOFT στο Δήμο Δωδώνης

Η DOTSOFT Α.Ε. υπέγραψε νέα σύμβαση με τον Δήμο Δωδώνης στο πλαίσιο της υλοποίησης του έργου «Οργάνωση και Διάθεση Δεδομένων Χρήσεων Γης, Χωροταξίας και Περιβάλλοντος Δήμου Δωδώνης».

 

Αντικείμενο του έργου είναι η οργάνωση και διάθεση όλων των διαθέσιμων δεδομένων χρήσεων γης, χωροταξίας, ακινήτων και περιβάλλοντος που διαθέτει ο Δήμος Δωδώνης μέσω μίας διαδικτυακής πλατφόρμας Γεωγραφικών Συστημάτων Πληροφοριών με στόχο την ταχύτερη εξυπηρέτηση των Πολιτών αλλά και τη βελτιστοποίηση της λειτουργίας των Υπηρεσιών του Δήμου.

 

Μέσω του συστήματος και των υπηρεσιών που θα παρέχονται, ο ενδιαφερόμενος θα μπορεί να:

  • ενημερωθεί για τα δεδομένα χρήσεων γης
  • ενημερωθεί για τα δεδομένα των ακινήτων του Δήμου
  • ενημερωθεί για τα χωροταξικά δεδομένα
  • ενημερωθεί για τα περιβαλλοντικά δεδομένα του Δήμου
  • Δημιουργήσει και επεξεργαστεί χαρτογραφικά δεδομένα δημιουργώντας και εκτυπώνοντας χάρτες
  • Αναζητήσει χωρικά ή περιγραφικά δεδομένα κ.α.

 

Το έργο θα συμβάλλει αποτελεσματικά στη ριζική βελτίωση των μεθόδων και τρόπων λειτουργίας των Υπηρεσιών του Δήμου, στην αναβάθμιση της παροχής υπηρεσιών προς τους Δημότες και κατοίκους της περιοχής και στην ορθολογική διαχείριση των δεδομένων, με στόχο τη βιώσιμη ανάπτυξη του Δήμου, τη βελτίωση ποιότητας των παρεχόμενων υπηρεσιών, τη μείωση λειτουργικού κόστους καθώς και την αποτελεσματική διαχείριση, υποδομών, δεδομένων και υπηρεσιών του, συμβάλλοντας στην ανάπτυξη της ευρύτερης περιοχής.

 

Ο προϋπολογισμός του έργου ανέρχεται σε 110.980,00€ συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α. 24%.

 

Φορέας χρηματοδότησης της παρούσας σύμβασης είναι η Περιφέρεια Ηπείρου, και έχει ενταχθεί στον άξονα προτεραιότητας «ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΤΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΜΕ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΤΗΣ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΤΩΝ ΤΠΕ», του Ε.Π. «Ήπειρος 2014-2020», με κωδικό πράξης MIS 5038021. Η πράξη συγχρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης (ΕΤΠΑ) και

από εθνικούς πόρους μέσω του ΠΔΕ.

Περισσότερα
15 Nov

Νέο έργο της DOTSOFT στην Υπηρεσία Νεωτέρων Μνημείων και Τεχνικών Έργων Βορείου Αιγαίου

Η DOTSOFT Α.Ε. υπέγραψε νέα σύμβαση με την Υπηρεσία Νεωτέρων Μνημείων και Τεχνικών Έργων Βορείου Αιγαίου στα πλαίσια υλοποίησης του έργου «Σχεδιασμός και ανάπτυξη ψηφιακών εφαρμογών περιήγησης, τουριστικής και εκπαιδευτικής πλατφόρμας με ενσωμάτωση τεχνολογιών VR/AR».

 

Αντικείμενο της σύμβασης είναι:

 

α) ο σχεδιασμός και η ανάπτυξη ενός υποσυστήματος διαδραστικής περιήγησης, το οποίο θα αποτελείται από εφαρμογές επαυξημένης πραγματικότητας (AR) και ένα offline οδηγό επαυξημένης πραγματικότητας για τα σημεία πολιτιστικού ενδιαφέροντος τεσσάρων (4) οικισμών και μιας (1) θεματικής ενότητας (Υδρόμυλοι Ικαρίας),

 

β) ο σχεδιασμός και η ανάπτυξη πλατφόρμας τουριστικής προβολής, η οποία θα αποτελείται από μία ιστοσελίδα (portal) προβολής πολιτισμικού αποθέματος με δεκαεπτά (17) mini-sites, δεκαέξι (16) οικισμών και μιας (1) θεματικής ενότητας (Υδρόμυλοι Ικαρίας)  και ψηφιακό ξεναγό για φορητές συσκευές σε πολιτιστικά σημεία ενδιαφέροντος για τέσσερις (4) οικισμούς και μιας (1) θεματικής ενότητας (Υδρόμυλοι Ικαρίας) και

 

γ) ο σχεδιασμός και η ανάπτυξη εκπαιδευτικής πλατφόρμας, η οποία θα περιλαμβάνει πέντε (5) εκπαιδευτικά προγράμματα για τέσσερα (4) νησιά της Περιφέρειας Βορείου Αιγαίου.

 

Οι εφαρμογές θα είναι προσβάσιμες τόσο από Η/Υ αλλά και μέσα από φορητές συσκευές όπως tablets/smartphones.

 

Περισσότερα