Όραμα & Αποστολή

Όραμα της εταιρείας είναι η καθιέρωσή της στην ελληνική αγορά ως αξιόπιστος πάροχος σύνθετων λύσεων πληροφορικής διαδραματίζοντας σημαντικό ρόλο στην αγορά της πληροφορικής, παρέχοντας καινοτόμες λύσεις, υλοποιώντας πραγματικά επιτυχημένα έργα.

Αποστολή μας είναι να προσθέσουμε αξία στους πελάτες μας παρέχοντας εξειδικευμένες και αξιόπιστες λύσεις πληροφορικής και επικοινωνιών υψηλής ποιότητας.

Περισσότερα

Οι Υπηρεσίες μας

Συμβουλευτική

Τεχνικές συμβουλευτικές υπηρεσίες πληροφορικής

e-business

Συστήματα Διαχείρισης Εγγράφων & WiFi Marketing

e-government & mobile government

Πύλες τοπικής αυτοδιοίκησης & mobile εφαρμογές

Digi-culture

Πύλες στον πολιτισμό για οργανισμούς και εφορίες αρχαιοτήτων

e-tourism

Διαδικτυακές πύλες στον τομέα του Τουρισμού & mobile εφαρμογές.

Smart cities

Λύσεις έξυπνων πόλεων για δήμους

Τελευταία Νέα

05 Aug

ΝΕΑ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ DOTSOFT – ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΓΙΑ ΤΟ ΑΣΥΛΟ

Η DOTSOFT ανέλαβε την υλοποίηση την τρέχουσα περίοδο της σύμβασης-πλαίσιο για τον Οργανισμό «Ευρωπαϊκή Υπηρεσία Υποστήριξης για το Άσυλο» (European Asylum Support Office–EASO) που αφορά στην «Παροχή υπηρεσιών συγγραφής περιεχομένου e-Learning συμπεριλαμβανομένου εκπαιδευτικού περιεχομένου πολυμέσων».

Η EASO είναι ο Οργανισμός της Ευρωπαϊκής Ένωσης (ΕΕ) που έχει καθοριστικό ρόλο στην ουσιαστική εφαρμογή του κοινού ευρωπαϊκού συστήματος ασύλου (CEAS). Στόχος του Οργανισμού είναι να ενισχύσει την πρακτική συνεργασία για θέματα παροχής ασύλου και να συνδράμει τα κράτη μέλη σε ό,τι αφορά θέματα διαδικασιών ασύλου σε επίπεδο Ε.Ε., τα οποία βρίσκονται στην κορυφή της ευρωπαϊκής ατζέντας δεδομένης της μεταναστευτικής κρίσης.

Η τετραετούς διάρκειας σύμβαση-πλαίσιο συνολικής αξίας 800.000 ευρώ περιλαμβάνει τον επανασχεδιασμό μαθημάτων, την ανάπτυξη ολόκληρων μαθημάτων ή προγραμμάτων σπουδών και τη δημιουργία εκπαιδευτικού υλικού, όπως εγχειρίδια διδασκαλίας και οδηγοί μαθητών, στην οποία η Dotsoft είναι ο μοναδικός ανάδοχος.

Η υλοποίηση πραγματοποιείται στην έδρα της EASO στη Μάλτα με τη συμμετοχή και άλλων Ευρωπαϊκών χωρών όπου η EASO έχει δραστηριότητα.

Καθώς η Ευρώπη προσπαθεί να αντιμετωπίσει τη προσφυγική κρίση εντός των συνόρων της, η Ευρωπαϊκή Υπηρεσία Υποστήριξης για το Άσυλο αποτελεί την αιχμή του δόρατος των προσπαθειών της Ε.Ε. για ένα ολοκληρωμένο, ευρωπαϊκό σύστημα ασύλου. Η εκπαίδευση στην EASO αποτελεί βασικό πρακτικό εργαλείο για την εκπλήρωση ενός από τους κύριους στόχους της, τη διασφάλιση μιας αποτελεσματικής εφαρμογής του κοινού ευρωπαϊκού συστήματος ασύλου (CEAS).

Περισσότερα
20 Jul

ΝΕΑ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ DOTSOFT – ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΙΣΗ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΔΗΜΟΥ ΡΟΔΟΥ

Η Τηλεματική Διαχείριση του Στόλου Οχημάτων είναι αντικείμενο της σύμβασης μεταξύ της ΔΕΥΑΡ και της DOTSOFT.

Ειδικότερα, περιλαμβάνεται εξοπλισμός τηλεματικής και λογισμικό για 60 οχήματα.

Με έμφαση στις διαδικασίες του ψηφιακού μετασχηματισμού και της οργάνωσης/προετοιμασίας για την αποτελεσματικότερη παροχή υπηρεσιών, η ΔΕΥΑΡ με την επιλογή της συγκεκριμένης λύσης στοχεύει :

  1. στη βελτίωση του σχεδιασμού και της υλοποίησης των δρομολογίων (ανάλυση του χρόνου και των τακτικών διαδρομών)
  2. στην αύξηση του επιπέδου της ασφάλειας των εργαζομένων (άμεση ειδοποίηση σε περιπτώσεις προσκρούσεων)
  3. στην αποτελεσματικότερη εξυπηρέτηση των καταναλωτών (καλύτερη ανταπόκριση και συντονισμός σε περιπτώσεις βλαβών) 

Περισσότερα
15 Jun

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ ΝΕΑ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ ΜΕ ΤΟ ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ “ΑΘΗΝΑ”

Νέα συνεργασία της DOTSOFT με το Ν.Π.Ι.Δ. με πλήρη τίτλο «Αθηνά - Ερευνητικό Κέντρο Καινοτομίας στις Τεχνολογίες της Πληροφορίας, των Επικοινωνιών και της Γνώσης» που αφορά στην παροχή υπηρεσιών «Ανάπτυξης εκπαιδευτικών ψηφιακών εργαλείων, διαδικτυακής πλατφόρμας και επέκταση εφαρμογής καταγραφής» στο πλαίσιο του έργου «iRC HERMES - Interregional Cultural Heritage Management e-System» του επιχειρησιακού προγράμματος Interreg V-B “Balkan-Mediterranean 2014-2020 σύμφωνα με την από 01/06/2020 υπογεγραμμένη σύμβαση.

 

H υλοποίηση του έργου θα πραγματοποιηθεί στο πλαίσιο της ενιαίας πλατφόρμας για τη στρατηγική διαχείριση κτιρίων οικισμών/περιοχών και την καταγραφή, υποστήριξη, προστασία και ανάδειξη της Πολιτισμικής Κληρονομιάς.

 

Περισσότερα