Greek

ΝΕΑ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ ΤΗΣ DOTSOFT Α.Ε. ΜΕ ΤΟ ΙΟΝΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ

Νέα συνεργασία της Ένωσης εταιρειών Dotsoft ΑΕ - MODUS AE με το Ιόνιο Πανεπιστήμιο για την υλοποίηση του έργου με τίτλο «Προμήθεια και εγκατάσταση Πληροφοριακού Συστήματος Ηλεκτρονικής Διακίνησης Εγγράφων – Ηλεκτρονικό Πρωτόκολλο για την κάλυψη των αναγκών των Διοικητικών Υπηρεσιών του Ιονίου Πανεπιστημίου», σύμφωνα με την από 27/12/2018 υπογεγραμμένη σύμβαση.

Το έργο αφορά στην προμήθεια, εγκατάσταση και παραμετροποίηση πληροφοριακού συστήματος ηλεκτρονικού πρωτοκόλλου και ηλεκτρονικής διακίνησης εγγράφων, το οποίο θα διασφαλίζει την καλύτερη οργάνωση και αποδοτικότερη λειτουργία τόσο της Κεντρικής Υπηρεσίας του Πανεπιστημίου, των Ακαδημαϊκών Τμημάτων και όσων Υπηρεσιών μετέχουν με οποιονδήποτε τρόπο στη διακίνηση φυσικών και ηλεκτρονικών εγγράφων.

Η DOTSOFT ΑΝΑΛΑΜΒΑΝΕΙ ΝΕΟ ΕΡΓΟ ΣΤΗΝ ESA

H ΕSA (European Space Agency ή Eυρωπαϊκός Οργανισμός Διαστήματος) ανέθεσε στην εταιρεία DOTSOFT την υποστήριξη, συντήρηση και ανάπτυξη όλων των διαδικτυακών τόπων και εφαρμογών της Γενικής Διεύθυνσης Τηλεπικοινωνιών (ESA ΤΙΑ -Telecommunications and Integrated Applications Directorate) για 6η συνεχή χρονιά, επιβεβαιώνοντας το υψηλό επίπεδο των προσφερόμενων υπηρεσιών και τη σχέση εμπιστοσύνης που έχει αναπτύξει ο Οργανισμός με τη DOTSOFT. Η ισπανική εταιρεία BILBOMATICA συμμετέχει στην υλοποίηση ως υπεργολάβος της DOTSOFT.
Το έργο αφορά στην καθημερινή υποστήριξη της λειτουργίας των διαδικτυακών τόπων και εφαρμογών της ΤΙΑ τόσο σε τεχνικό επίπεδο (Web & DB maintenance and support) όσο και σε δημιουργικό (web design and editorial) και θα διαρκέσει 12 μήνες. 
Η ESA είναι ένας διεθνής οργανισμός, με τη συμμετοχή 20 κρατών-μελών (μεταξύ των οποίων και η Ελλάδα) με βασικό αντικείμενο το σχεδιασμό και την υλοποίηση του Ευρωπαϊκού Διαστημικού Προγράμματος. Η ΤΙΑ (Telecommunications and Integrated Applications Directorate), όπως είναι πιο γνωστή, είναι το τμήμα της ESA που ασχολείται με τις δορυφορικές επικοινωνίες και τις εφαρμογές τηλεπικοινωνιών στην Ευρώπη.

ΝΕΟ ΕΡΓΟ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΝΩΣΗ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ LIVING PROSPECTS Ε.Π.Ε. - DOTSOFT Α.Ε. ΣΤΟ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ ΚΑΙ ΝΗΣΙΩΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ

Η Ένωση Εταιρειών Living Prospects - DotSoft ανέλαβε την υλοποίηση του έργου με τίτλο “Τεχνικός Σύμβουλος Επιστημονικής Υποστήριξης και Διαχείρισης της Πράξης «Πληροφοριακό Σύστημα Ναυτικής Σταδιοδρομίας MARIS (MArine caReer Information System)»” στο πλαίσιο του Προγράμματος Συνεργασίας Interreg V-A «Ελλάδα- Κύπρος 2014-2020», σύμφωνα με την από 22 Ιουνίου 2018 υπογεγραμμένη σύμβαση. Αντικείμενο του έργου είναι η παροχή υπηρεσιών επιστημονικής υποστήριξης και διαχείρισης στην Αναθέτουσα Αρχή από Τεχνικό Σύμβουλο σε όλες τις φάσεις προετοιμασίας, υλοποίησης και παραλαβής της Πράξης «ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΝΑΥΤΙΚΗΣ ΣΤΑΔΙΟΔΡΟΜΙΑΣ – MARIS (MArine caReer Information System)», και ειδικά για την ανάπτυξη του Ολοκληρωμένου Πληροφοριακού Συστήματος Ναυτικής Εκπαίδευσης. Η Ένωση Εταιρειών στο πλαίσιο υλοποίησης του έργου, ανέλαβε την υποστήριξη της Αναθέτουσας Αρχής, κατά τις φάσεις ανάπτυξης της Μελέτης Εφαρμογής, υλοποίησης του εξειδικευμένου Ολοκληρωμένου Πληροφοριακού Συστήματος ΝαυτικήςΕκπαίδευσης, εκπαίδευσης των χρηστών έως και την ολοκλήρωση της πιλοτικής λειτουργίας και της οριστικής παράδοσης-παραλαβής του. Η Ένωση ταυτόχρονα ανέλαβε τη διαχείριση για την υλοποίηση της Πράξης «MARIS» του Προγράμματος Συνεργασίας Interreg V-A «Ελλάδα-Κύπρος 2014-2020».

DOTSOFT Α.Ε.- PlanΟ2 I.K.E. ΣΤΟ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ

Η Ένωση Εταιρειών DOTSOFT ΑΕ- PlanΟ2 ΙΚΕ ανέλαβε την υλοποίηση του έργου «ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ ΚΑΙ ΔΗΜΟΣΙΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΔΙΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΣΕΜΙΝΑΡΙΟΥ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΟΥ ΈΡΓΟΥ TERRA-MED (IPA ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΛΛΑΔΑ – ΠΡΩΗΝ ΓΙΟΥΓΚΟΣΛΑΒΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΤΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ 2007 – 2013)», σύμφωνα με την από 10/06/2016 υπογεγραμμένη σύμβαση. Το έργο περιλαμβάνει τις κάτωθι Δράσεις:2.1: Διοργάνωση Συνεδρίου, 2.2α: Φυλλάδια έργου, 2.2β: Αφίσες έργου, 2.2γ: Ενημερωτικό βίντεο, 2.3α: Ραδιοφωνική διαφήμιση, 2.3β: Καταχώρηση σε εφημερίδα, 2.3γ: Μέριμνα για τη συμμετοχή εκπροσώπων της ΠΚΜ σε τηλεοπτικό πρόγραμμα-Υποστήριξη συμμετοχής, 2.4: Δημιουργία Σχεδίου Επικοινωνίας, λογοτύπου και ανάπτυξη-επικαιροποίηση-συντήρηση ιστοτόπου έργου, 5.2: Διοργάνωση και διεξαγωγή Σεμιναρίου.

ΝΕO ΕΡΓO ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΝΩΣΗ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ DOTSOFT Α.Ε.- PlanΟ2 I.K.E.

Η Ένωση Εταιρειών DOTSOFT ΑΕ- PlanΟ2 IKE ανέλαβε την υλοποίηση του έργου “Παροχή Υπηρεσιών Δράσεων εκπαίδευσης, διάδοσης, δικτύωσης, πληροφόρησης και δημοσιότητας της πράξης με τίτλο «Εγκατάσταση ηλιακών συλλεκτών κενού για την πλήρη κάλυψη των αναγκών σε ΖΝΧ, ηλιακή ψύξη με ψύκτη απορρόφησης και υποβοήθηση της θέρμανσης με την υπολειπόμενη θερμική ενέργεια» του Γενικού Νοσοκομείου «ΜΑΜΑΤΣΕΙΟ - ΜΠΟΔΟΣΑΚΕΙΟ»” σύμφωνα με την από 07/06/2016 υπογεγραμμένη σύμβαση. Το έργο περιλαμβάνει δύο επιμέρους πακέτα:Α). Δράσεις ενημέρωσης και ευαισθητοποίησης των πολιτών με θέμα την εξοικονόμηση ενέργειας και τις ΑΠΕ, Β). Δράσεις ενημέρωσης και ευαισθητοποίησης των τεχνικών διευθυντών και των διοικητών των Νοσοκομείων που εντάσσονται στην 3η Υγειονομική Περιφέρεια Μακεδονίας όπου και ανήκει διοικητικά το νοσοκομείο, με θέμα την εξοικονόμηση ενέργειας και τις ΑΠΕ.

ΝΕΟ ΕΡΓΟ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΤΑΙΡΕΙΑ DOTSOFT Α.Ε. ΣΤΟ ΔΗΜΟ ΚΙΛΚΙΣ

Η εταιρεία DOTSOFT AΕ ανέλαβε την υλοποίηση της Προμήθειας οπτικοακουστικού και λοιπού εξοπλισμού και λογισμικού για την πληροφόρηση επισκεπτών για το Μουσείο Δοϊράνης, τα οποία αφορούν τις Δράσεις 4.2.1 «Εξοπλισμός για το Μουσείο της Δοϊράνης’ - Εκθέματα και άλλος εξοπλισμός του Δήμου Κιλκίς», 4.2.2 «Εξοπλισμός Η/Υ για το Μουσείο της Δοϊράνης» και 4.2.3 «Εικονικό λογισμικό για το Μουσείο της Δοϊράνης» του έργου «FOR ACTIVE CULTURAL AND EXTREME CROSS – BORDER REGION» με το ακρωνύμιο FACE, στο πλαίσιο του IPA Πρόγραμμα Διασυνοριακής Συνεργασίας «ΕΛΛΑΔΑ – ΠΡΩΗΝ ΓΙΟΥΓΚΟΣΛΑΒΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΤΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ 2007- 2013», βάσει των από 25/11/2016 υπογεγραμμένων συμβάσεων με το Δήμο Κιλκίς.

ΝΕΟ ΕΡΓΟ ΓΙΑ ΤΗΝ DOTSOFT ΣΤΟ ΔΗΜΟ ΚΩ

Η εταιρεία DOTSOFT AE  ανέλαβε την υλοποίηση του έργου ‘Προμήθεια & εγκατάσταση πιλοτικού συστήματος ελέγχου καυσίμων δεξαμενών πετρελαίου κτηρίων του Δήμου Κω’, σύμφωνα με την από 26/09/2016 υπογεγραμμένη σύμβαση με το Δήμο Κω. Το έργο αφορά στην ανάπτυξη ενός πιλοτικού συστήματος διαχείρισης 3 σταθερών δεξαμενών πετρελαίου. Το προς προμήθεια σύστημα, θα βασίζεται σε τεχνολογίες internet of things, θα  το χειρίζεται ο οποιοσδήποτε με βασικές γνώσεις υπολογιστών, θα εμφανίζει σε μια κεντρική οθόνη το σύνολο των δεξαμενών και σε μενού το σύνολο των υπηρεσιών και θα μπορεί να έχει αρθρωτή αρχιτεκτονική ώστε η κεντρική πλατφόρμα να μπορεί να διαχειριστεί από τον πιλοτικό αριθμό των 3 δεξαμενών μέχρι το σύνολο των δεξαμενών του Δήμου. Επίσης το σύστημα θα παρέχει διαφορετικές κατηγορίες πρόσβασης ανάλογα με τους χρήστες και να μπορεί μέσω web services να αποστέλλει συγκεντρωτικές πληροφορίες στις επιτελικές πλατφόρμες διαχείρισης των οικονομικών του Δήμου.

ΝΕΟ ΕΡΓΟ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΤΑΙΡΕΙΑ DOTSOFT Α.Ε. ΣΤΟ ΔΗΜΟ ΑΜΑΡΟΥΣΙΟΥ

Η εταιρεία DOTSOFT AΕ ανέλαβε την υλοποίηση του έργου "ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΣΕ ΠΑΤΦΟΡΜΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΙΤΗΜΑΤΩΝ ΠΟΛΙΤΩΝ ΜΕΣΑ ΑΠΟ ΔΙΚΤΥΑΚΗ ΠΥΛΗ ΜΕ ΧΡΗΣΗ WORKFLOW ΕΡΓΑΛΕΙΟΥ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΚΑΤΑΓΡΑΦΗΣ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΩΝ ΜΕΣΩ ΚΙΝΗΤΩΝ ΣΥΣΚΕΥΩΝ" βάσει της με αρ. πρωτ. 57989/28-12-2016 υπογεγραμμένης σύμβασης με το Δήμο Αμαρουσίου.

Pages