Νέα ψηφιακή εποχή για τον Δήμο Αμπελοκήπων και Μενεμένης με συνεργάτη την Dotsoft A.E. !

        Σε φάση υλοποίησης  του έργου με τίτλο «Νέες Ψηφιακές Υπηρεσίες του Δήμου και ανάπτυξη ευφυών εφαρμογών εισέρχεται ο  Δήμoς  Αμπελοκήπων-Μενεμένης» με συνεργάτη την καινοτόμο εταιρεία πληροφορικής,   Dotsoft A.E.

      Με την προμήθεια Ολοκληρωμένης πλατφόρμας ψηφιακών υπηρεσιών και συστημάτων Έξυπνων Πόλεων , ο Δήμος Αμπελοκήπων-Μενεμένης αλλάζει οριστικά  σελίδα στη διαχείριση  λειτουργικών του θεμάτων. Μαζί με αυτήν η Dotsoft A.E. αναλαμβάνει στον ίδιο δήμο,  την Προμήθεια-εγκατάσταση ολοκληρωμένου συστήματος εντοπισμού ακραίων καιρικών φαινομένων και ενημέρωσης- προειδοποίηση των πολιτών , απαντώντας στις απαιτήσεις των καιρών όπως έχουν διαμορφωθεί στον παγκόσμιο κλιματικό χάρτη. Ολοκληρώνοντας , η Dotsoft A.E. προμηθεύει  με Ειδικά πληροφοριακά συστήματα  και λογισμικό για την καταπολέμηση του Covid-19, θωρακίζοντας   τον Δήμο Αμπελοκήπων και Μενεμένης για ένα θέμα που δεν έχει κλείσει.

Το κόστος του έργου  ανέρχεται, συνολικά ,  στο ένα εκατομμύριο τριακόσιες οχτώ χιλιάδες και εφτακόσια πενήντα οχτώ (1.308.758)ευρώ  - συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α. 24% - με τη διάρκεια για την ολοκλήρωση του , σε όλα του τα μέρη, να φτάνει τους εικοσιτέσσερις (24) μήνες.

Φορέας χρηματοδότησης  για τις «Νέες Ψηφιακές Υπηρεσίες του Δήμου και ανάπτυξη ευφυών εφαρμογών και συστημάτων Έξυπνων Πόλεων στον Δήμο Αμπελοκήπων-Μενεμένης», είναι η Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης και Εφαρμογής (ΕΥΔΕΥΠΕΣ) του Υπουργείου Εσωτερικών-, μέσω του Προγράμματος Ανάπτυξης και Αλληλεγγύης για την Τοπική Αυτοδιοίκηση «ΑΝΤΩΝΗΣ ΤΡΙΤΣΗΣ».

Κοινοποίηση άρθρου