Συνεργασία του Δήμου Λοκρών με την Dotsoft A.E. για θέματα αντιπυρικής προστασίας!

      H Dotsoft ΑΕ ενισχύει την παρουσία της στην ανάπτυξη και υποστήριξη σύνθετων έργων πληροφορικής ,σε δημόσια διοίκηση και  Ελληνική περιφέρεια υπογράφοντας σύμβαση   με τον Δήμο Λοκρών στις 08.09.2022  για την προμήθεια και εγκατάσταση εξοπλισμού συστημάτων παρατήρησης και καταγραφής αλλά και επικοινωνιακού εξοπλισμού για την αντιπυρική προστασία στο περιαστικό δάσος  του ΔΚ Αταλάντης , στη θέση «Βουνό Ρόδα» ,του Δήμου Λοκρών -Π.Ε. Φθιώτιδας.

          Με την  προμήθεια εξοπλισμού επιχειρησιακού κέντρου, την εγκατάσταση συστημάτων παρακολούθησης και καταγραφής εικόνας του περιαστικού δάσους, την εγκατάσταση συστημάτων επικοινωνίας VHF-UHF και την παροχή ενός Drone επαγγελματικής χρήσης για κινηματογράφηση που θα καλύπτει όλη την περιοχή του δάσους στη θέση «Βουνό Ρόδα» , θα υλοποιηθούν τα μέτρα πυροπροστασίας από την Dotsoft AE,  στο ΔΚ του Δήμου Λοκρών.
         Η διάρκεια της σύμβασης ορίζεται σε έξι μήνες από την υπογραφή της(08.09.2022).  
         Φορέας χρηματοδότησης της σύμβασης είναι το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων - Πρόγραμμα «Αγροτική Ανάπτυξη της Ελλάδας 2014– 2020» (Π.Α.Α. 2014-2020) -με συγχρηματοδότηση από το Ευρωπαϊκό Γεωργικό Ταμείο Αγροτικής Ανάπτυξης -Ε.Γ.Τ.Α.Α. και από Εθνικούς Πόρους.

Κοινοποίηση άρθρου