Η Dotsoft A.E. - μέλος του United Nations Global Network Hellas!

           

                

 

             Την Παρασκευή , 17 Φεβρουαρίου , 2023 το United Nations  Global Compact Network Hellas
 με χαρά   καλωσόρισε την εταιρεία τεχνολογιών πληροφορικής και επικοινωνίας Dotsoft A.E ως μέλος της !

                  Από το 2021 η Dotsoft A.E. έχει δεσμευτεί στις αρχές του Οικουμενικού Συμφώνου
Ηνωμένων Εθνών (όπως αποδίδεται στα ελληνικά το United  Nations  Global Compact ) , στους τομείς
των ανθρωπίνων δικαιωμάτων, της εργασίας, του περιβάλλοντος και της καταπολέμησης της διαφθοράς.

        Το UN Global Compact Network Hellas με γνώμονα τη βιώσιμη ανάπτυξη  παρέχει ένα εύρος
δυνατοτήτων στα μέλη του προκειμένου να θέσουν σε εφαρμογή τη δέσμευσή τους στις Δέκα Αρχές,
στους τομείς που αναφέρονται  παραπάνω   και να συμβάλουν στους SDGs(Sustainable Development Goals).
Ακολουθώντας τους τέσσερις πυλώνες δράσης: Διασύνδεση, Γνώση, Ηγεσία και Επικοινωνία Προόδου,
υποστηρίζει τα μέλη του μέσω (ενδεικτικά) εξειδικευμένων εκπαιδευτικών προγραμμάτων, networking  events,
τακτικών ενημερώσεων για το κανονιστικό πλαίσιο αναφορικά με τη βιώσιμη ανάπτυξη,  high-level εκδηλώσεων,
συνεργασιών με ενδιαφερόμενα μέρη και άλλων πρωτοβουλιών!

Κοινοποίηση άρθρου